Download Hindi Songs Lyrics Android App

Mann Kunto Maula - Classical Song Lyrics

Maula Ali
Ali Maula

Gunah Mere Bade Hain
Hai Tera Dil Bhi Bada

Gunah Mere Bade Hain
Hai Tera Dil Bhi Bada
Yakeen Hai Maaf Karega
Tabhi Hun Dar Pe Khada
Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Tera Dar Hai
Mera Sar Hai
Tera Dar Hai
Mera Sar Hai

Tu Mera Mushkil Khusha
Tu Mera Ali-Wali
Tu Mera Mushkil Khusha
Tu Mera Ali-Wali

Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Mann Kunto Maula
Mann Kunto Maula Maula Ali Ali
Mann Kunto Maula
Maula Ali Ali 
Maula Ali Ali 
Mann Kunto Maula
Ali Maula
Maula

Main Abhi Ghum Zyada
Na Pak Sahi Khaak Sahi
Aa Kabhi Bhool Se
Meri Bhi Taraf Jhaank Sahi

Main Abhi Ghum Zyada
Na Pak Sahi Khaak Sahi
Aa Kabhi Bhool Se
Meri Bhi Taraf Jhaank Sahi

Tu Mujhe Baksh De
Ek Baar Toh Maanunga Main
Do Jahan Mein Teri
Maula Hai Jami Dhaak Sahi
Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula

Mann Kunto Ali Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Mann Kunto Maula
Fahaaza Ali-Un-Maula
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali

Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali
Maula Ali Maula Ali Maula Ali Ali

Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Maula
Maula Ali Ali Ali Ali Ali Ali 
Tags: